Tours To Uzbekistan


Hampton by Hilton

17 Istiqbol, Tashkent 100047
Distance to: Tashkent International Airport 6 km.

Hotel "Hampton by Hilton" is a new hotel in Tashkent, in October 2021. Our tours

22 day tour (20 d)