Tours To Uzbekistan


Flight Tashkent-Sharjah / Sharjah-Tashkent

Uzbekistan Airways

Tashkent, Uzbekistan (TAS)→ Sharjah, UAE (SHJ)

FlightDaysDepartArriveDurationAircraft
HY 331 TUE, SUN 08:10 11:00 3:50 B767-400

Sharjah, UAE (SHJ)→ Tashkent, Uzbekistan (TAS)

FlightDaysDepartArriveDurationAircraft
HY 332 TUE, SUN 12:30 17:00 3:30 B767-400