Map öffnen


Chiva hotels

"Asia Khiva" Hotel
 K.Yakubov Str., Khiva
"Khorezm Palace" Hotel
 2 Al-Beruni Str., Urgench
"Isak Hoja" Hotel
 10 Rakhmonova Street., Khiva, Uzbekistan.
"Malika Khiva" Hotel
 19 A P.Kori Str., Khiva
"Malika Khorezm" Hotel
 Centre 5, Khiva
"Malika Heyvak" Hotel
 11 Islam Khodja Str., Khiva
"Orient Star Khiva" Hotel
 1 Pakhlavan Makhmud Str., Khiva
"Hayat Inn" Hotel
 71, K. Yakubova street , Khiva, Uzbekistan.
"Old Khiva" Hotel
 16, А Rakhmanov str, Khiva, Uzbekistan
"Euro - Asia" Hotel
 35 P.Mahmud str,Khiva, Uzbekistan
"Islambek" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
"B&B Meros Khiva" Hotel
 57 A. Boltaev str, 220900, Khiva
"Zafarbek" Hotel
 28, Tashpulatov Str., Khiva, Uzbekistan.
"Arqonchi" Hotel
 10 P.Makhmud Str., Khiva, Uzbekistan.
"Islambek Khiva" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
"shakhrizoda-khiva" Hotel
 35 Islam Khodja Str., Khiva