Open Map


Khiva hotels

"Asia Khiva" Hotel
 Via K.Yakubov ., Khiva
"Khorezm Palace" Hotel
 Via Al-Beruni 2 ., Urgench, Uzbekistan
"Malika Khiva" Hotel
 Via. A P.Kori 19 ., Khiva
"Malika Khorezm" Hotel
 Centre 5, Khiva, Uzbekistan
"Malika Kheyvak" Hotel
 Via Islam Khodja 11., Khiva
"Orient Star Khiva" Hotel
 via Pakhlavan Makhmud 1, Khiva
"Hayat Inn" Hotel
 Via K. Yakubova 71, Khiva, Uzbekistan.
"Old Khiva" Hotel
 Via А.Rakhmanov 16, , Khiva, Uzbekistan
"Euro-Asia" Hotel
 Via P.Mahmud 35,Khiva, Uzbekistan
"Islambek" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
"B&B Meros Khiva" Hotel
 Via Boltaev 57 A, 220900, Khiva, Uzbekistan
"Zafarbek" Hotel
 Via Tashpulatov 28, Khiva, Uzbekistan
"Arqonchi" Hotel
 Via P.Makhmud 10, Khiva, Uzbekistan.
"Islambek Khiva" Hotel
 Via Tashpulatova 60, Khiva, Uzbekistan.
"Shakhrizoda Khiva" Hotel
 Via Islam Khodja 35., Khiva